Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2011

La Paz y África

When: Sat Sep 29, 2007 11am to 1pm 
CDT
Where: Sala F2
Event Status: confirmed
Event Description: Tipo de Evento: Debate
Ponente o agrupación: Mbuyi Kabunda Badi originario(a) de Congo.
Descripción ponente/agrupación: Profesor y miembro del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo, del Master en Relaciones Internacionales y Comunicación, de los Expertos de los Países del Sur de la Universidad Complutense de Madrid y del Doctorado de Relaciones Internacionales, así como de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid.
A través del análisis de cada región conflictiva del planeta (América Latina, Medio Oriente, Asia, África y Europa), diversos especialistas (académicos, políticos, periodistas, etc) presentan un balance crítico y preciso de las raíces de los conflictos. Varios expositores son de la propia región y esto permite ofrecer al público una visión desde adentro.

read full story

Reposted fromhjbarraza hjbarraza
MelanieDill
MelanieDill
0937 a1d0
Reposted frombartko bartko
MelanieDill
0952 495f
Reposted fromanosognosia anosognosia
MelanieDill
MelanieDill
0938 aed4
Reposted frombartko bartko
MelanieDill
0946 2c64
Reposted fromtittyslanga tittyslanga
MelanieDill
Así y todo, debe haber una razon de medida y distancia en el espacio.
Reposted fromCazaTerritorios CazaTerritorios
MelanieDill
Reposted fromemmalead emmalead
MelanieDill
Reposted fromRainbowBatman RainbowBatman
MelanieDill
Reposted fromicet icet
MelanieDill
Play fullscreen
Palito Jakcson & Michael Ortega mashup criollo
Reposted fromsusu susu
MelanieDill
Reposted fromgopix gopix

8 Wall Stickers for Eco Friendly Light Switches

Nice stickers to put around your outlets to remember you that you should save energy.

Reposted fromalcides alcides
MelanieDill
Umea.
Berno.
Paryż.
Nowy Jork.

Tyle fantastycznych możliwości... problem w tym, że w żadnym z tych miejsc nie ma Ciebie.

I jak tu wyjechać?
Reposted fromiamfifka iamfifka
MelanieDill
8739 9e9e
MelanieDill
8748 df28
Reposted fromShekina Shekina
MelanieDill
Nie myśl głośno bo zostaniesz osądzony.
Reposted frompaolcia paolcia
MelanieDill
mam dość otaczających mnie ludzi, otaczającego świata. oh, ile bym dała, aby się wynieść. 
faceci? chyba jeszcze większe dno. albo to głupie, albo bez uczuć, albo sam człowiek nie wie. chcesz coś - powiedz. zależy Ci? działaj! a nie patrz, jak się twoja jedyna szansa marnuje. potem robisz bałagan w głowie, zamieszanie tylko, wojnę myśli i odczuć w duszy mojej.
depresja? owszem. długotrwała, której nawet litrami alkoholu nie da się poskromić..

Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl